2014 рік Community home page

Browse

Collections in this community

Адміністративне право і правова держава

ПРОГРАМА Круглого стола наукового гуртка “Адміністративне право” 15 жовтня 2014 року

Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка)

Міжвузівська науково-теоретична конференція (Київ, 21 листопада 2014 року)

Актуальні проблеми очима молодих учених. Actual problems in the eyes of young scientists

Тези доповідей підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів (Київ, 4 березня 2014 року) Частина І

Актуальні проблеми очима молодих учених. Actual problems in the eyes of young scientists

Тези доповідей підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів (Київ, 4 березня 2014 року) Частина ІІ

Актуальні проблеми юридичної психології

Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 квітня 2014 року)

Віктимологічна профілактика окремих видів злочинів

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу (Київ, 29 квітня 2014 року)

Деонтологічні засади професії юриста

ПРОГРАМА VII "круглого столу" до Дня юриста (7 жовтня 2013 р.)

Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення

Тези доповідей наук.-теор.конф. (м. Київ, 20 березня 2014 року)

Наукові дослідження молодих вчених – майбутнє України

Тези доповідей загальноакадемічної підсумкової науково-теоретичної конференції, присвяченої Дню науки (Київ, 17 травня 2013 року)

Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів інституту (Україна, м. Київ, 28 березня 2014 року)

Новий погляд на проблеми суспільно - правових відносин

ПРОГРАМА проведення науково - теоретичної конференції (7 квітня 2014 року)

Особливості та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні

Збірник матеріалів підсумкової науково-теоретичної конференції (Київ, 15 квітня 2014 року)

Права людини в правоохоронній діяльності

ПРОГРАМА круглого столу (10 грудня 2014 року)

Право в Україні – виклики сучасності

Матеріали загальноакадемічної підсумкової науково-теоретичної конференції (Київ, 16 травня 2014 року)

Правові дослідження молоді – майбутнє України

Тези загальноакадемічної підсумкової науково-теоретичної конференції, присвяченої Дню науки, 18 травня 2012 р.

Правові реформи в Україні

Матеріали круглого столу (Київ, 16 жовтня 2014 року)

Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції Частина 1 (Київ, 2014 рік)

Проблеми становлення України як демократичної та правової держави

Збірник матеріалів круглого столу (Київ, 17 жовтня 2014 року)

Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції

Матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції», частина 1. 30 жовтня 2014 р.

Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції

Матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції», частина 2. 30 жовтня 2014 р

Спадкуання в Україні

Збірник матеріалів міжкафедрального круглого столу (Київ, 10 квітня 2014 року)

Стан дотримання прав людини в умовах сучасноті: теоретичні та практичні аспекти

Матеріали V всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 10 грудня 2014 року)

Тарас Шевченко

ПРОГРАМА проведення науково-теоретичної конференції (18 березня 2014 року)

Теоретико-правові аспекти державно-правової реформи в Україні

Збірник матеріалів круглого столу (Київ, 25 листопада 2014 року)

Теорія та практика запобігання злочинам в контексті сучасної соціально-політичної ситуації в Україні

ПРОГРАМА проведення міжвузівського курсантського (студентського) круглого столу (м. Київ, 11 грудня 2014 року)

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи

Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню української писемності та мови (Київ, 28 листопада 2014 року)

Імплементація Закону України "Про вищу освіту"

ПРОГРАМА проведення круглого столу (м. Київ, 8 жовтня 2014 року)