Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення Página de inicio de la colección

Buscar
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 84
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2014ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО, ЙОГО ФОРМИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЦІЛІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУМартинова, М. В.
2018ПОНЯТТЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНТеленик, С.С.
2018СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИПерепелиця, Н. В.
2018ДО ПИТАННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІ ВІТЧИЗНЯНО ОСВІТИТанцюра, О.С.
2018ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІНайдюк, Ю.М.
2018ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ЯК КРИМІНАЛЬНІ ПРОЯВИ КОРУПЦІЇБех, О.В.
2018ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ОСОБАМ, ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ «ЗЛОДІЇ В ЗАКОНІ»: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІДІбрагімов, Р.М.
2018ВАЖЛИВІСТЬ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ЗАВОЛОДІННЮ ПАСПОРТОМ ЧИ ІНШИМ ОСОБИСТИМ ВАЖЛИВИМ ДОКУМЕНТОМГетьман, А.Д.
2018ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВАВавриш, А.В.
2018ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СЛІДЧИХ ГРУП У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВАЗапотоцький, А.П.
2018ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ У ОСОБИ, ЯК ПРЕВЕНТИВНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУПавліченко, І.Б.
2018ПЛАНУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ПРАЦІВНИКАМИ НП УКРАЇНИЦенов, В.М.
2018ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК В СИСТЕМІ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУЛебедев, О.Г.
2018БОРОТЬБА З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ - ОДИН З ГОЛОВНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОЦВІТАННЯ КРАЇНИКрижна, Л.В.
2018ЧИ ВИКОНУЄ В УКРАЇНІ ІНСТИТУТ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ СВОЮ ПРЕВЕНТИВНУ ФУНКЦІЮ?Красницький, І.В.
2018ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИА СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ В’ЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАНИ ТА ВИЗДУ З НЕНікітін, А.А.
2018КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ РОЗШУКУ ОБВИНУВАЧЕНОГО ЯКИЙ УХИЛЯЄТЬСЯ ВІД СУДУ ЗА ГОСПОДАРСЬКІ ЗЛОЧИНИСітайло, О.М.
2018ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВТараніч, Є.А.
2018ДОДАТКОВИЙ ОБ’ЄКТ НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ХВОРОМУ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМБерило, О.Г.
2018ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЙОГО В УКРАЇНІСамойленко, В.В.
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 84