Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/9507
Title: Особливості роботи зі слідами біологічного походження людини при огляді місця події та призначення молекулярно-генетичної експертизи
metadata.local.udk: 343.983:343.148
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
Authors: Нечеснюк, М.В.
Климчук, М.П.
Патик, А.А.
Нарусевич, О.С.
Issue Date: 2019
Abstract: У методичних рекомендаціях висвітлено питання механізму утворення слідів біологічного походження людини, порядок їх виявлення, фіксації, вилучення та пакування. Значне місце відведено тактичним і дослідницьким прийомам, які необхідно використовувати під час огляду місця події при вилученні біологічних об’єктів. Викладено правила поводження з біологічними слідами людини під час отримання зразків та особливості призначення молекулярно-генетичної експертизи.
Description: Нечеснюк М.В., Климчук М.П., Патик А.А., Нарусевич О.С. Особливості роботи зі слідами біологічного походження людини при огляді місця події та призначення молекулярно-генетичної експертизи: метод. рек. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. 90 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/9507
Appears in Collections:Праці Науково-дослідної лабораторії з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИЧКА біолог на печать_02.11.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.