Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/828
Titre: Патент України на корисну модель "Захисний елемент бронежилета» № 95560
metadata.local.vid: Описи патентів на винаходи, корисні моделіта промислові зразки.
Auteur(s): Чернєй, Володимир Васильович
Золотухін, Костянтин Семенович
Орлов, Юрій Юрійович
Гончар, Валентин Кирилович
Камінська, Ольга Володимирівна
Date de publication: 25-déc-2004
Résumé: Корисна модель відноситься до засобів індивідуального бронезахисту і може бути застосована в бронежилетах та захисному одязі спеціального призначення для захисту від уражень кулями стрілецької зброї в поєднанні із захистом від ураження електрошоковими пристроями
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/828
Collection(s) :2014 рік

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
patent87289.pdf940.07 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.