Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/8055
Title: Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями.Professional training of patrol police officers: content and promising directions
metadata.local.udk: 377.36.091.3:351.74
metadata.local.vid: Монографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
metadata.local.special: Теорія і методика професійної освіти 13.00.04 (педагогіка)
metadata.local.department: Кафедра тактико-спеціальної підготовки ННІ № 3 НАВС
Other Titles: Профессиональная подготовка работников патрульной полиции: содержание и перспективные направления
Authors: Бондаренко, Валентин Володимирович
Bondarenko, Valentyn
Keywords: майбутній працівник патрульної поліції;модель підготовки;Національна поліція України;професійна освіта;професійна підготовка;професійна готовність;future patrol officer;model of training;National Police of Ukraine;vocational education;professional training;professional readiness
Issue Date: 31-Oct-2018
Abstract: Монографію присвячено питанням оптимізації освітнього процесу слухачів курсу первинної професійної підготовки поліцейських з метою формування професійної готовності до ефективного здійснення службової діяльності та підтримання й удосконалення її під час служби в поліції. Розроблено модель професійної підготовки, сформульовано практичні рекомендації щодо покращення системи професійного навчання поліцейських.
Description: Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями [Текст] : монографія / В. В. Бондаренко. – К. : ФОП Кандиба Т. П., 2018. – 524 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/8055
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОНОГРАФІЯ Бондаренко.pdf5.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.