Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики Page d'accueil de la collection

Naviguer
Abonnez-vous à cette collection afin de recevoir un avis quotidien des derniers ajouts. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 7 de 7
Date de publicationTitreAuteur(s)
2016Головні тенденції еволюції віктимології як розділу кримінології та науки про жертву злочину. The Main Trends in the Evolution of Victimology as a Branch of Criminology and the Science of Crime Victim.Джужа, Олександр Миколайович; Чернявський, Сергій Сергійович; Dzhuzha, Oleksandr; Cherniavskyi, Serhii
2016Урахування пом’якшуючих обставин під час призначення покарання. Addressing Mitigating Circumstances During Penalty Imposure.Кваша, Оксана Олександрівна; Бабанли, Расім Шагінович; Кvasha, Oksana; Babanli, Rasim
2016Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва. Criminalistic Classification of Crimes in the Housing Construction Sphere.Запотоцький, Андрій Петрович; Zapototsky, Andrii
2016Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні. The Ways of the Terrorism Financing as a Sircumstance which is to be Prooved in a Criminal Proceeding.Цюприк, Ігор Володимирович; Tsiupryk, Ihor
2016Злочини у фіскальній сфері: проблеми притягнення до кримінальної відповідальності. Crimes in the Fiscal Sphere: Problems of Implementation of Criminal Responsibility.Хоменко, Володимир Петрович; Khomenko, Volodymyr
2016Етнічна злочинність в Україні. Ethnic crime in Ukraine.Севрук, В. Г.; Sevruk, Volodymyr
2016Характеристика осіб, які вчиняють злочини в бюджетній сфері. Persons who Commit Crimes in the Budget Sphere.Василевич, Ярослав Віталійович; Vasylevych, Yaroslav
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 7 de 7