Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики Página de inicio de la colección

Buscar
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 7 de 7
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2016Головні тенденції еволюції віктимології як розділу кримінології та науки про жертву злочину. The Main Trends in the Evolution of Victimology as a Branch of Criminology and the Science of Crime Victim.Джужа, Олександр Миколайович; Чернявський, Сергій Сергійович; Dzhuzha, Oleksandr; Cherniavskyi, Serhii
2016Урахування пом’якшуючих обставин під час призначення покарання. Addressing Mitigating Circumstances During Penalty Imposure.Кваша, Оксана Олександрівна; Бабанли, Расім Шагінович; Кvasha, Oksana; Babanli, Rasim
2016Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва. Criminalistic Classification of Crimes in the Housing Construction Sphere.Запотоцький, Андрій Петрович; Zapototsky, Andrii
2016Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні. The Ways of the Terrorism Financing as a Sircumstance which is to be Prooved in a Criminal Proceeding.Цюприк, Ігор Володимирович; Tsiupryk, Ihor
2016Злочини у фіскальній сфері: проблеми притягнення до кримінальної відповідальності. Crimes in the Fiscal Sphere: Problems of Implementation of Criminal Responsibility.Хоменко, Володимир Петрович; Khomenko, Volodymyr
2016Етнічна злочинність в Україні. Ethnic crime in Ukraine.Севрук, В. Г.; Sevruk, Volodymyr
2016Характеристика осіб, які вчиняють злочини в бюджетній сфері. Persons who Commit Crimes in the Budget Sphere.Василевич, Ярослав Віталійович; Vasylevych, Yaroslav
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 7 de 7