Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7477
Title: УЧАСТЬ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ.Participation of Operative Units in the Pre-Trial Investigation of Mass Disorders
metadata.local.udk: 343.14:351.745.7:343.974
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Пустовий, О. О.
Pustovyі, O.
Keywords: масові заворушення;оперативні підрозділи;досудове розслідування;кримінальне провадження;негласні слідчі (розшукові) дії;оперативно-розшукові заходи;оперативне супроводження;mass disorders;operative units;pre-trial investigation;criminal proceedings;secret investigative (search) actions;operative-search activities;operative support
Issue Date: 2018
Abstract: Метою цієї статті є окреслення основних проблем участі оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні масових заворушень і визначення шляхів їх розв’язання. Теоретичним базисом дослідження стали праці вчених, які вивчали питання статусу й діяльності оперативних підрозділів у межах кримінального провадження, а також положення й висновки наукових робіт щодо проблематики масових заворушень.The purpose of this article is to outline the main problems of participation of operative units in the pre-trial investigation of mass disorders and to identify ways to solve them. The theoretical basis for the study was the work of scientists who studied the status and activities of operative units within the framework of criminal proceedings, as well as the provisions and conclusions of scientific works concerning mass disorders.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7477
Appears in Collections:Діяльність працівників правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf552.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.