Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7459
Title: Суспільний ідеал П. І. Новгородцева.Social Ideal of P. Novhorodtsev
metadata.local.udk: 340.12
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenkо, Vira
Keywords: суспільний ідеал;природне право;особистість;суспільство;свобода;держава;моральність;принцип;моральне вдосконалення;ідеалізм;social ideal;natural law;personality;society;freedom;state;morality;principle;moral improvement;idealism
Issue Date: 2018
Abstract: Розглянуто вчення П. І. Новгородцева про суспільний ідеал, його сутність і трансформації. Констатовано, що погляди мислителя формувалися під впливом лібералізму. Це позначилося на обстоюванні ним концепції природного права, визнанні пріоритету прав людини, обґрунтуванні права на особисту недоторканність і гідне людське існування.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7459
Appears in Collections:Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf570.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.