Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ Community home page

Logo

Журнал «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» – це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань законотворчого процесу, правозастосовної практики в державі, висвітлення проблем юридичної та суміжних наук та їх ролі в удосконаленні правоохоронної діяльності. Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15 жовтня 2019 року № 1301).

 • Цілі та Проблематика: Журнал «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» висвітлює широкий спектр теоретичних і прикладних питань юридичної науки. У виданні публікуються актуальні дослідницькі та оглядові статті вчених з різних країн світу, що спрямовані на вирішення важливих загальнотеоретичних проблем правознавства та правозастосовної практики. Метою журналу «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» є висвітлення та поширення результатів наукових досліджень вчених з поточних глобальних наукових проблем у галузі права. Сферою наукових інтересів «Наукового вісника Національної академії внутрішніх справ» є теорія та історія міжнародного та державного права окремих країн, правове регулювання правозастосування, профілактика та протидія злочинності, діяльність працівників правоохоронних органів, дослідження та модернізація кримінального процесу, аналіз міжнародних та європейських стандартів у сфері судочинства, виконання рішень і застосування практики міжнародних судів, формування й реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, розкриття пріоритетних напрямів реформування юридичної освіти й науки та багато інших. Основними програмними завданнями журналу є: сприяння розвитку юридичних наук на українському і світовому рівнях; допомога в підвищенні компетенції фахівців юридичної галузі; поширення досвіду і знань провідних спеціалістів у правовій сфері; переймання та інтегрування передового досвіду інших держав у галузі права в Україні. Відбираючи матеріали для публікацій, редакційна колегія журналу «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» звертає увагу на якість роботи, зокрема, її актуальність, новизну дослідження, достовірність поданої інформації.
 • Засновники видання: Національна академія внутрішніх справ, ТОВ «Наукові журнали».
 • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ.
 • Галузь наук: юридичні. Спеціальність: 081 «Право».
 • Рік заснування: 1996.
 • Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 25084-15024ПР від 29.12.2021.
 • Періодичність: 4 рази на рік.
 • Мова видання: українська, англійська.
 • Голова редколегії: Володимир Васильович Чернєй − доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ (Україна)
 • Головний редактор: Сергій Сергійович Чернявський − доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ (Україна)
 • Члени редколегії:
 • В. В. Бабаніна - доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ (Україна)

  А. А. Вознюк - доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ (Україна)

  О. М. Джужа - доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ (Україна)

  О. Ю. Дрозд - доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ (Україна)

  О. В. Запотоцька - доктор юридичних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет (Україна)

  О. О. Кваша - доктор юридичних наук, професор, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Україна)

  Н. К. Макаренко - доктор юридичних наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ (Україна)

  С. О. Павленко - кандидат юридичних наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ (Україна)

  М. А. Погорецький - доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

  О. В. Тихонова - доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ (Україна)

  Ю. М. Чорноус - доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ (Україна)

  Ахмедов Вусал Алігісмат огли - доктор юридичних наук, Академія юстиції Міністерства юстиції Азербайджанської Республіки (Азербайджанська Республіка)

  А. Т. Байсеїтова - доктор юридичних наук, асоційований професор, Алматинська Академія МВС Республіки Казахстан імені Макана Есбулатова (Республіка Казахстан)

  Є. Бурібаєв - доктор юридичних наук, професор, Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Республіка Казахстан)

  Я. Відацкі - доктор філософії, професор, Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського, (Республіка Польща)

  Ж. Хамзіна - доктор юридичних наук, професор, Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Республіка Казахстан)

 • Адреса редакції: Національна академія внутрішніх справ пл. Солом’янська, 1, м. Київ, Україна, 03035 Тел.: +38 (044) 520-08-47 E-mail: info@lawscience.com.ua
 • Browse