12.00.12 - філософія права Página de inicio de la colección

Buscar
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 12 de 12
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2019-09Філософсько-правові засади формування правосвідомості особистості в умовах трансформації освітнього процесу в Україні. Philosophical and legal bases of formation of personality legal consciousness in conditions of transformation of educational process in Ukraine.Бровко, Наталія Іванівна; Brovko, Nataliia I.
2019-09-20Філософсько-правові засади становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні.Philosophical and legal principles of the formation and development of the information society in Ukraine.Кушакова-Костицька, Наталія Вадимівна; Kushakova-Kostytska, N. V.
2019-09-05Філософсько-правові виміри доказування в конституційному судовому процесі. Philosophical and legal dimensions of proof in constitutional litigation.Шаптала, Наталя Костянтинівна; Shaptala, N.
2019-01Взаємодія права та моралі в умовах інформаційного суспільства: філософсько-правовий дискурс Interaction of Law and Morality in the Information Society: Philosophical and Legal DiscourseСердюк, Іван Вікторович; Serdiuk, Ivan
2019-01Семіотика права як методологічна парадигма новітнього філософсько-правового дискурсу Semiotics of law as a methodological paradigm of the latest philosophical-legal discourseПавлишин, Олег Володимирович; Pavlyshyn, Oleh
2018-07-06Бікамералізм в українському парламентаризмі: філософсько-правове осмислення. Bicameralism in Ukrainian parliamentarism: philosophical and legal paradigmДурдинець, Мирослав Юрійович; Durdynets, M.
2018-05-11Світоглядні детермінанти сучасної вітчизняної юридичної освіти. Worldview determinants of the modern native legal education.Гальонкіна, Юлія Сергіївна; Galionkina, Y.
2018-03Аксіологічні засади нормотворчості МВС України щодо координації діяльності Національної поліції. Axiological principles of rulemaking of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on coordination of activities of the National PoliceВороніна, Ірина Миколаївна; Voronina, Iryna
2018-03Філософсько-правовий вимір власності як основи демократії. Philosophical and legal aspects of property as the basis of democracyБутенко, Сергій Сергійович
2017-07-12Відображення ідей римського права у вітчизняній філософсько-правовій думці. Representation of Roman law ideas in the national philosophical and legal thought.Троцька, Алла Іванівна; Trocka, A.
2016-04-15Філософсько-правові засади творення української держави і права на початку ХХ століття в контексті християнської доктрини.Philosophical-legal base of the Ukrainian state and law creation at the beginning of the XX century in the context of Christian doctrineЧерник, Наталія Степанівна
2016-10Судова влада як соціокультурний феномен. Judicial power as a social cultural phenomenonКошова, Ольга Валентинівна; Koshova, Olha
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 12 de 12