Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/453
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКошова, Ольга Валентинівна-
dc.contributor.authorKoshova, Olha-
dc.date.accessioned2017-02-02T09:48:00Z-
dc.date.available2017-02-02T09:48:00Z-
dc.date.issued2016-10-
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/453-
dc.description.abstractДисертація присвячена аналізу філософсько-правових засад судової влади як соціокультурного феномена. Здійснено детальний аналіз основних теоретичних моделей судової влади, починаючи із традиції Нового часу до сьогодні. Висвітлено світоглядну традицію виникнення, становлення та розвитку судової влади. Проаналізовано філософсько-правові концепції, 19 історичні, політологічні та культурологічні дослідження щодо феномена судової влади, а також зроблено висновок про відсутність комплексних філософсько-правових досліджень у цій сфері та зазначено про необхідність філософського осмислення державно-правових явищ як перспективного напряму розвитку вітчизняної юридичної науки. Окреслено особливості судової влади в умовах транзитивного та інформаційного суспільств. Диссертация посвящена анализу философско-правовых основ судебной власти как социокультурного феномена. Проведен детальный анализ основных теоретических моделей судебной власти, начиная с нововременной традиции до наших дней. Dissertation is concerning on analysis of philosophical and legal grounds of judicial power as a social cultural phenomenon. The detailed study of main judicial power theoretical models starting from late modern period till our times has been done.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectсудова влада, суд, правосуддяuk_UA
dc.subjectсудебная власть, суд, правосудиеuk_UA
dc.subjectjudicial power, court, justiceuk_UA
dc.titleСудова влада як соціокультурний феномен. Judicial power as a social cultural phenomenonuk_UA
dc.title.alternativeСудебная власть как социокультурный феноменuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
local.udk340.12 (043.3)uk_UA
local.special12.00.12 – філософія праваuk_UA
local.vidДисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.uk_UA
Appears in Collections:12.00.12 - філософія права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_koshova.pdfukr600.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.