2016 рік Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні питання управління правоохоронними органами

Матеріали круглого столу (м. Київ, 04 квітня 2016 року)

Актуальні проблеми господарського права

Матеріали міжкафедрального семінару (24 жовтня 2016 року)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Матеріали VІI міжвузівської науково-теоретичної конференції (Київ, 18 листопада 2016 року)

Використання англійської мови в юриспруденції Use of english in jurisprudence

Матеріали круглого столу (Київ, 19 квітня 2016року)

Зарубіжний досвід боротьби поліції зі злочинністю

Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 1 грудня 2016 року)

Кафедра теорія держави та права: етапи становлення та перспективи розвитку

Матеріали науково-теоретичної конференції (Київ, 2 червня 2016 року)

Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення. Частина 1

Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 25 березня 2016 року)

Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення. Частина 2

Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 25 березня 2016 року)

Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики

Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 8 липня 2016року)

Правові реформи в Україні: реалії сьогодення

Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 24 листопада 2016року)

Правоохоронна та правозахисна діяльність поліції в умовах формування громадянського суспільства в Україні

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 9 квітня 2016 року)

Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 30 березня 2016 року) Частина 2

Психологічна допомога особам, які беруть участь в Антитерористичній операції

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 30 березня 216 року) Частина 1

Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 9 грудня 2016 року)

Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти

Матеріали УІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 8 грудня 2016 року)

Теорія і практика судової експертизи

Матеріали круглого столу (12 травня 2016 року)

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи

Матеріали X!! Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 30 листопада 2016року) Частина 1 Присвячено Дню української писемності та мови

Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів

Матеріали міжвідомчого круглого столу (Київ, 28 жовтня 2016року)

Чорнобиль: катастрофа та уроки на майбутнє

Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 26 квітня 2016 року)

Європейська інтеграція України: сучасний стан та перспективи розвитку

Тези доповідей підсумкової науково-теоретичної конференції, присвяченої Дню науки та 95-річчю Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, 22 квітня 2016 року)

Інноваційні технологи навчання іноземних мов професійного спрямування

Збірник наукових праць за матеріалами науково-методичного семінару (Київ, 23 лютого 2016 року)

Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права

Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Національної академії внутрішніх справ (Київ, 14 квітня 2016 року)