2018 рік Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні проблеми кримінального права

Матеріали IX Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 21 листопада 2018 року)

Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2018 року)

Зарубіжний досвід боротьби поліції зі злочинністю

Збірник наукових праць за матеріалами ІV Науково-практичної конференції курсантів і студентів (Київ, 6 грудня 2018 року)

Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення

Матеріали міжвузівського науково-практичного круглого столу (Київ, 21 квітня 2018 року)

Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7 грудня 2018 року) Частина 1

Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7 грудня 2018 року) Частина 2

Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції

Матеріали круглого столу (Київ, 2 листопада 2018 року)

Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 22 березня 2018 року)

Стратегія розвитку правової системи України в умовах євроінтеграції

Матеріали загальноакадемічної підсумкової науково-теоретичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Київ, 18 травня 2018 року)

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи

Матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови(Київ,29 листопада 2018 року)Частина 1

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи

Матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови(Київ,29 листопада 2018 року)Частина 2

Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування

Матеріали науково-методичного семінару (Київ, 23 лютого 2018 року)

Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права

Матеріали УІІІ Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 25 травня 2018 року)