Філософські та методологічні проблеми права Community home page

Logo

Науковий журнал • Виходить двічі на рік • Заснований 2011 • Засновник: Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17565-6415Р від 04.02.2011 • Включений до переліку фахових видань з юридичних та філософських наук (наказ МОН України від 21.11.2013 № 1609) • Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ

 • Рік заснування: 2011
 • Проблематика: Філософські та методологічні проблеми права
 • Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17565-6415Р від 04.02.2011
 • Фахова реєстрація МОН України: наказ МОН України від 21.11.2013 № 1609
 • Періодичність: 2 рази на рік
 • Мова видання: українська, російська, англійська
 • Засновник: Національна академія внутрішніх справ
 • Голова редакційної колегії: Чернєй Володимир Васильович
 • Заступники голови редакційної колегії: Гусарєв Станіслав Дмитрович, Костицький Михайло Васильович
 • Відповідальний редактор редакційної колегії: Павлишин Олег Володимирович
 • Члени редколегії: Андреєв Д.В., Бандура О.О., Вовк В.М., Гвоздік О.І., Корибскі Анджей, Кравець В.М., Кушакова-Костицька Н.В., Меленко С.Г., Невідомий В.І., Орлов Ю.Ю., Сербин Р.А., Телешун С.О., Тинишбаєва Ане Арзіївна, Тихомиров О.Д., Тімуш І.С., Токарська А.С.
 • Оформлення, комп’ютерний набір і верстка: Миронець Ю.А., Суворова В.П.
 • Адреса редакції: вул. Народного ополчення, 9, м. Київ, Україна, 03035

Browse