2017 рік Community home page

Browse

Collections in this community

Становлення та розвиток Національної поліції України і Національної гвардії України в умовах Євроінтеграції

Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції ( Київ, 3 березня 2017 року)

Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України

Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту №1 НАВС (13 квітня 2017 року) Частина 1

Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України

Збірник тез підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту №1 НАВС (13 квітня 2017 року) Частина 2

Актуальні проблеми кримінального права

Матеріали VIІІ міжвузівської науково-теоретичної конференції (Київ, 16 листопада 2017 року) присвячена пам’яті професора П.П. Михайленка

Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових дисциплін

Матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 30 червня 2017 року)

Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 24 листопада 2017 року) Частина 1

Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи та засоби протидії

Матеріали Міжнародного круглого столу (Київ, 9–10 листопада 2017 року)

Актуальні проблеми досудового розслідування

Збірник тез міжвідомчої науково-практичної конференції (5 липня 2017 року)

Формування національної правової системи України в контексті євроінтеграційних процесів

Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 21 квітня 2017 року)

Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку

Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 30 листопада 2017 року)

Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення

Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 24 березня 2017 року) Частина 2

Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права

Матеріали VІІ Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 25 травня 2017 року)

Основні напрями та проблеми протидії наркоманії

Матеріали круглого столу (Київ, 06 лютого 2017 року)

Особливості нормотворчих процесів щодо адаптації законодавства України до Європейського Союзу

Матеріали науково - практичної конференції (Київ, 28 березня 2017 року)

Кафедра теорія держави та права: етапи становлення та перспективи розвитку

Матеріали науково-теоретичної конференції (Київ, 2 червня 2016 року)