Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2970
Titre: Патент на корисну модель "Пристрій для приготування водонаповненої вспіненої вибухової композиції" № 122425
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Auteur(s): Орлов, Юрій Юрійович
Золотухін, Костянтин Семенович
Бойко, Віктор Вікторович
Приходько, Юрій Павлович
Гончар, Валентин Кирилович
Плужнік, Владлен Ілліч
Ган, Олена Валеріївна
Date de publication: 10-jan-2018
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2970
Collection(s) :2018 рік

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
122425.jpg2.44 MBJPEGVoir/Ouvrir
122425(1).jpg1.75 MBJPEGVoir/Ouvrir
122425(2).jpg2.25 MBJPEGVoir/Ouvrir
122425(3).jpg1.67 MBJPEGVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.