Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2928
Title: Запобігання тінізації світової економіки.Prevention of Shadowing of the World Economy
metadata.local.udk: 343.9(477)(063)
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
metadata.local.special: 12.00.08.
metadata.local.department: Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС
Other Titles: Предотвращение тенизации мировой экономики
Authors: Левченко, Юрій Олександрович
Levchenko, Yuriy
Keywords: запобігання тінізації економіки;проведення національних аудитів економік країн;оподаткування;ліцензування праці;навколишнього середовища;охорони здоров’я та безпеки;захисту прав споживачів;прав інтелектуальної та промислової власності;preventing the global economy from shadowing conducting national audits of the economies of countries in order to assess the extent of shadow economic activity and its impact on the formal economy;assessment of national regulatory systems for taxation;labor licensing;environment;health and safety;consumer protection;studying the impact of labor migrants, in particular cheap labor, on national well-being and compliance with corporate labor standards;the introduction of special assistance for integration for vulnerable groups (in particular, minorities, refugees, internally displaced people, etc.)
Issue Date: 2017
Abstract: Недостатня ефективність міжнародних інституцій та національних органів управління у протидії тіньовій економіці спричинюють її подальше поширення. Незважаючи на загрожуючи масштаби зазначеної проблеми, поки що відсутній цілісний та скоординований між країнами план дій щодо подолання тіньової економіки. Існуючі програмні документи або стосуються по долання її окремих проявів, зокрема відмивання «брудних» грошей, боротьби з економічною злочинністю тощо, або спрямовані на протидію тіньовій економічній діяльності у масштабах національних економік.
Description: Левченко Ю.О. Запобігання тінізації світової економіки / Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 30 лист. 2017 р.) : - К. : Нац. Акад. внутр. справ, 2017. – C 71-73.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2928
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези 5.pdf227.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.