Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2927
Title: Віктимологічні питання запобігання насильницьким злочинам відносно дітей у сучасному суспільстві.Victimological Issues of Preventing Violent Crimes Against Children in Contemporary Society
metadata.local.udk: 343.9(477)(063)
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
metadata.local.special: 12.00.08.
metadata.local.department: Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС
Other Titles: Виктимологические вопрос предотвращения насильственных преступлений в отношении детей в современном обществе
Authors: Левченко, Юрій Олександрович
Levchenko, Yuriy
Keywords: захист та охорони прав дітей;жертви насильницьких дій;віктимологічна профілактика;ратифікації міжнародних стандартів щодо віктимологічної профілактики;запровадженням кримінальної відповідальності за вчинення насильницьких злочинів;protection and protection of the rights of children;victim of violent actions;victimological prevention;ratification of international standards for victimological prevention;introduction of criminal responsibility for the commission of violent crimes;защита и охрана прав детей;жертвы насильственных действий;виктимологическая профилактика;ратификации международных стандартов виктимологической профилактики;введением уголовной ответственности за совершение насильственных пре ступлений
Issue Date: 2016
Abstract: Насильство над дітьми – проблема, яка завжди існувала і скоріш за все ще дуже довго буде існувати у сучасному суспільстві. Сучасність демонструє такі його приклади, як смерть дітей від голоду, загибель їх під час бомбардувань і обстрілу, міжнародних конфліктів, вбивство в таборах біженців, на побутовому ґрунті. Нерідкі і такі форми насильства, як торгівля дітьми, залучення до жебрацтва, проституція, економічна експлуатація, позбавлення житла, коштів для існування, зневага потребами й інтересами. З огляду на вищезазначене, проблема захисту та охорони прав дітей, які є жертвами будь-яких насильницьких дій, може бути вирішена шляхом ратифікації міжнародних стандартів щодо віктимологічної профілактики в даному напрямку та запровадженням кримінальної відповідальності за вчинення насильницьких злочинів
Description: Левченко Ю.О. Віктимологічні питання запобігання насильницьким злочинам відносно дітей у сучасному суспільстві // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст]: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016.– С. 50–55.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2927
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези 2.pdf263.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.