Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2486
Title: Шляхи і методи підвищення ефективності автономних автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронних пристроїв спеціального призначення
metadata.local.udk: 681.518
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Authors: Шкуліпа, П. А.
Жердєв, М. К.
Лєнков, С. В.
Гунченко, Ю. О.
Keywords: автоматизовані системи технічного діагностування;інформаційні технології;метод;автоматизированные системы технического диагностирования;информационные технологии;метод;automated technical diagnosis systems;information technologies;method
Issue Date: 2012
Abstract: У статті досліджуються шляхи і методи розробки інформаційних технологій для побудови автоматизованих систем технічного діагностування об’єктів радіо-електронної техніки. Визначаються основні напрями удосконалення систем техніч-ного діагностування.В статье исследуются пути и методы разработки информационных техно-логий для построения автоматизированных систем технического диагностирования объектов радиоэлектронной техники. Определяются основные направления совершенствования автоматизированных систем технического диагностирования.Ways and methods of the development of information technologies for the con¬struction of the automated technical diagnosis systems of radio-electronic objects are investigated. Basic directions of the improvement of the automated technical diagnosis systems are defined.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2486
Appears in Collections:Системи та методи обробки інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шкуліпа П. А..pdf116.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.