Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2337
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДжужа, Анастасія Олександрівна-
dc.contributor.authorDzhuzha, Anastasia-
dc.contributor.authorКонстантінов, Сергій Федорович-
dc.contributor.authorKonstantinov, Sergei-
dc.contributor.authorКостюк, Володимир Леонідович-
dc.contributor.authorKostyuk, Vladimir-
dc.contributor.authorКуліков, Володимир Анатолійович-
dc.contributor.authorKulikov, Vladimir-
dc.contributor.authorСербин, Руслан Андрійович-
dc.contributor.authorSerbyn, Ruslan-
dc.contributor.authorСюравчик, Валерій Григорович-
dc.contributor.authorSiuravchyk, Valeriy-
dc.date.accessioned2017-11-22T13:03:40Z-
dc.date.available2017-11-22T13:03:40Z-
dc.date.issued2017-04-19-
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2337-
dc.descriptionЗабезпечення Національною поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» : [метод. реком.] / [В. Л. Костюк, В. Г. Сюравчик, С. Ф. Константінов, В. А. Куліков, А. О. Джужа] ; за заг. ред. Р. А. Сербина. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 61 с.uk_UA
dc.description.abstractУ методичних рекомендаціях визначено оптимальні алгоритми дій працівників Національної поліції у різних ситуаціях, які можуть виникати під час виконання ними службових обов’язків із забезпечення публічної безпеки і порядку, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, профілактики та припинення правопорушень під час проведення в Україні міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».Методичні рекомендації розраховано на практичних працівників Національної поліції та Національної гвардії України, поліцейських, зокрема патрульної поліції, а також професорсько-викладацький склад та наукових співробітників, ад’юнктів, слухачів і курсантів системи МВС України.In the guidelines the optimal algorithms actions of the National Police in various situations that may arise during the performance of their duties to ensure public safety and order, protection of rights, freedoms and legal interests of citizens, prevention and suppression of offenses during a Ukraine international song contest «Eurovision-2017».Guidelines designed for practitioners of the National Police and the National Guard of Ukraine, police officers, including patrol police, as well as faculty and research staff, adjunct, students and cadets of the MIA of Ukraine.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectНаціональна поліція Україниuk_UA
dc.subjectпідрозділи Департаменту патрульної поліціїuk_UA
dc.subjectзабезпечення публічної безпеки і порядкуuk_UA
dc.subjectміжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017»uk_UA
dc.subjectправовий статусuk_UA
dc.subjectалгоритми дійuk_UA
dc.subjectNational Police of Ukraineuk_UA
dc.subjectPolice Department patrol unitsuk_UA
dc.subjectensuring public safety and orderuk_UA
dc.subjectinternational song contest «Eurovision-2017»uk_UA
dc.subjectLegal Statusuk_UA
dc.subjectAlgorithms actionsuk_UA
dc.titleЗабезпечення Національною поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».Ensuring the National Police of Ukraine public security and order during the international song contest «Eurovision-2017»uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.udk351.754.5+159uk_UA
local.vidІнші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.uk_UA
local.departmentНаукова лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку, навчально-наукового інституту № 3uk_UA
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eurovision-2017__metod_rekom__NL_NNI_3_Kostuk__Siuravchik.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.