Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2296
Title: Практика Європейського суду з прав людини у сфері безпеки виробництва.EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS PRACTICE IN THE AREA OF INDUSTRIAL SAFETY
metadata.local.udk: 341.645.5:62
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Практика Європейського суду з прав людини у сфері безпеки виробництва
Authors: Таран, О. В.
Taran, O.
Keywords: : Європейський суд з прав людини;практика;безпека виробництва;кримінальне провадження;Европейский суд по правам человека;практика;безопасность производства;уголовное производство;European Court of Human Rights;practice;production safety;criminal proceedings
Issue Date: Feb-2017
Abstract: Розглянуто рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються захисту деяких трудових прав людини. Проаналізовано правові позиції щодо позитивного зобов’язання держави забезпечити захист права на життя від промислових ризиків; права людини на інформацію про промислові (виробничі) ризики; доцільності кримінального провадження, якщо справа стосується небезпечних видів діяльності. Рассмотрено решение Европейского суда по правам человека, касающиеся защиты некоторых трудовых прав человека. Проанализированы правовые позиции относительно положительного обязательства государства обеспечить защиту права на жизнь от промышленных рисков; права человека на информацию о промышленных (производственные) риски; целесообразности уголовного производства, если дело касается опасных видов деятельности.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2296
Appears in Collections:Міжнародний досвідItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.