Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2291
Title: Основи методики визначення збитків під час ревізії (аудиту) органами державної аудиторської служби України.Aspects of the Methodology for Determining Losses during the Audit by the State Audit Service of Ukraine
metadata.local.udk: 657.6:35.073.526
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Основы методики определения убытков во время ревизии (аудита) органами Государственной аудиторской службы Украины
Authors: Неганов, В. В.
Nehanov, V.
Keywords: аудит;ревізія;кримінальне провадження;методичні рекомендації;аудит;ревизия;уголовное производство;методические рекомендации;audit;criminal proceedings;guidelines;service
Issue Date: Feb-2017
Abstract: Проаналізовано методику визначення збитків, зокрема способи здійснення перевірки питань програми ревізії. Запропоновано внести зміни до положень Методичних рекомендацій щодо здійснення інспектування для підвищення ефективності роботи органів Державної аудиторської служби України під час здійснення державного фінансового контролю. Проанализирована методика определения убытков, в том числе способы осуществления проверки вопросов программы ревизии. Предложено внести изменения в положения Методических рекомендаций по осуществлению инспектирования для повышения эффективности работы органов Государственной аудиторской службы Украины во время осуществлении государственного контроля. In an article entitled «Important aspects of the methodology for determining losses during the audit by the State Audit Service of Ukraine» discussed topical issues of methodology for determining damages, in particular, how the inspection of program revisions.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2291
Appears in Collections:Діяльність прцівників правоохоронних органівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.