Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20752
Title: Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час проведення обшуку на стадії досудового розслідування. Ensuring the rights and legitimate interests of individuals during a search at the stage of pre-trial investigation.
metadata.local.udk: 343.132.2
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 081 – Право
Authors: Перцова-Тодорова, Лілія Миколаївна
Pertsova-Todorova, Liliia
Keywords: обшук;слідчі (розшукові) дії;слідчий;прокурор;слідчий суддя;досудове розслідування;search;investigative (search) actions;investigator;prosecutor;investigating judge;pre-trial investigation
Issue Date: Jan-2022
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та прикладних проблем забезпечення прав та законних інтересів осіб під час проведення обшуку на стадії досудового розслідування. У роботі проаналізовано праці вчених, які досліджували проблеми провадження дотримання прав і законних інтересів учасників слідчих (розшукових) дій, зокрема під час провадження обшуку на стадії досудового розслідування. Це дало змогу автору констатувати, що цю тему не можна вважати вичерпною, оскільки недосконалість чинного кримінального процесуального законодавства України відображається у практиці Європейського суду з прав людини, а також вітчизняній правозастосовній практиці, та передбачає нагальну потребу в удосконалені кримінального процесуального законодавства України. The dissertation is devoted to the complex research of theoretical and applied problems of ensuring the rights and legitimate interests of persons during the search at the stage of pre - trial investigation.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20752
Appears in Collections:081 - Право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dys_Pertsova-Todorova.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_pertsova-todorova_mirkovets.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
Vidhuk_Minchenko_Pertsova-Todorova.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.