Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19880
Title: Криміналістика
metadata.local.udk: 343.98(075)
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра криміналістики та судової медицини
Authors: Арешонков, Віталій Володимирович
Антонюк, Поліна Євгеніївна
Антощук, Андрій Олександрович
Атаманчук, Володимир Миколайович
Вакулик, Ольга Олексіївна
Весельський, Віктор Казимирович
Вознюк, Андрій Андрійович
Волошин, Олексій Гнатович
Воробей, Олена Вячеславівна
Герасименко, Лариса Володимирівна
Дабіжа, Дмитро Вікторович
Жалдак, Ірина Анатоліївна
Журавель, Вадим Васильович
Іщенко, Андрій Володимирович
Климчук, Михайло Павлович
Кобилянський, Олег Леонідович
Комаринська, Юлія Борисівна
Кононенко, Наталія Олександрівна
Кофанов, Андрій Віталійович
Кофанова, Олена Сергіївна
Курилін, Іван Ростиславович
Лук’янчиков, Євген Дмитрович
Мировська, Анна Всеволодівна
Михальчук, Тетяна Володимирівна
Мотлях, Олександр Іванович
Нікітіна-Дудікова, Ганна Юріївна
Патик, Леся Леонідівна
Полях, Анатолій Михайлович
Пясковський, Вадим Валерійович
Радецька, Валентина Яківна
Садченко, Олександр Олексійович
Саковський, Андрій Анатолійович
Самодін, Артем Володимирович
Свобода, Євгенія Юріївна
Сергєєва, Діана Борисівна
Сокиран, Федір Михайлович
Сорока, Ірина Вікторівна
Старушкевич, Анатолій Володимирович
Стратонов, Василь Миколайович
Хахановський, Валерій Георгійович
Чернявський, Сергій Сергійович
Чорноус, Юлія Миколаївна
Юсупов, Володимир Васильович
Issue Date: 2020
Abstract: У підручнику викладено загальнотеоретичні засади науки криміналістики, положення криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито теорію та практику криміналістичної тактики, а також сучасні підходи до методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти, аспірантів і науково‑педагогічний склад закладів вищої освіти юридичного спрямування, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів та інших представників юридичної професії.
Description: Криміналістика : підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Самодін та ін.] ; за заг. ред. В. В. Пясковського. – 2‑ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. – 752 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19880
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підруч_Криминалистика.pdf12.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.