Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18853
Title: Дії поліцейського під час здійснення поверхневої перевірки.Особливості застосування кайданків. Actions of a police officer during a superficial inspection. Features of the use of handcuffs
metadata.local.udk: 351.741:343.125](072)
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.special: фізичне виховання та спорт
metadata.local.department: Кафедра спеціальної фізичної підготовки НАВС
Other Titles: Действия полицейского при осуществлении поверхностной проверки. Особенности применения наручников
Authors: Дідковський, Володимир Антонович
Dіdkovs'kij, Volodimir
Бондаренко, Валентин Володимирович
Bondarenko, Valentyn
Сягровець, Вадим Антонович
Syagrovec', Vadim
Кузенков, Олександр Васильович
Kuzenkov, Oleksandr
Арсененко, Олександр Андрійович
Arsenenko, Oleksandr
Рябуха, Олександ Сергійович
Ryabuha, Oleksandr
Лук’янов, Сергій Васильович
Luk’yanov, Sergіj
Keywords: поверхнева перевірка;застосування кайданків;Національна поліція;спеціальна фізична підготовка;тактика самозахисту;surface inspection;use of handcuffs;National Police;special physical training;self-defense tactics;поверхностная проверка;применение наручников;Национальная полиция;специальная физическая подготовка;тактика самозащиты
Issue Date: 22-Mar-2021
Abstract: У методичних рекомендаціях висвітлено правові підстави й особливості здійснення поверхневої перевірки та застосування кайданків, окреслено алгоритм і техніку дій поліцейського. Розроблено практичні рекомендації щодо проведення занять, спрямованих на формування навичок застосування поліцейських заходів. Розглянуто заходи безпеки та запобігання травматизму, правила гігієни занять під час опанування техніки здійснення поверхневої перевірки та застосування кайданків. Видання призначене для здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України, слухачів курсу первинної професійної підготовки поліцейських, інспекторів відділів професійного навчання, працівників практичних підрозділів Національної поліції України.
Description: Дії поліцейського під час здійснення поверхневої перевірки. Особливості застосування кайданків [Текст] : метод. рек. / [В. А. Дідковський; В. В. Бондаренко, В. А. Сягровець та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 62 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18853
Appears in Collections:Підручники. Посібники.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.