2021 рік Community home page

Browse

Collections in this community

«100-річний досвід науково-практичного забезпечення публічного порядку та безпеки громадян» КИЇВ

Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та студентів інституту (Україна, м. Київ, 8 квітня 2021 року)

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»

ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. ЗБІРНИК ТЕЗ. (м. Київ, 28 жовтня 2021 року)

Актуальні питання психологічного забезпечення діяльності Національної поліції та закладів вищої освіти МВС України

Матеріали ІІІ міжвідомчого науково-практичного круглого столу (Київ, 29 квітня 2021 року)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Тези І Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 жовтня 2021 року)

Актуальні проблеми кримінального права

Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 18 листопада 2021 року)

Використання досягнень сучасної науки й техніки в розкритті злочинів

Матеріали міжвідомчого науково-практичного круглого столу (Київ, 25 лютого 2021 року)

ЗАХИСТ ДИТИНИ ВІД НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Міжнародної науково-практицної конференції (Київ, 3 червня 2021 року)

Кримінальне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку

Матеріали Всеукраїнської науково-практицної конференчії (Київ, 28 травня 2021 року)

КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Матеріали міжвідомчого науково-практичного круглого столу (Київ, 4 листопада 2021 року)

ПРИВАТНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Матеріали Міжкафедрального науково-теоретичного круглого столу (Київ, 10 грудня 2021 року)

ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ

Програма Міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 26 листопада 2021 року)

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 9–10 грудня 2021 року)

РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ У ЦИВІЛЬНИХ ТА ІНШИХ ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Матеріали міжвузівського науково-теоретицного круглого столу (Київ, 22 цервня 2021 року)

Реалізація світового досвіду при підготовці поліцейських в умовах реформування МВС України

Матеріали науково-методичного семінару (Київ, 06 травня 2021 року)

РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЦНОГО НАДБАННЯ

Матеріали міжвідомчого науково-практичного круглого столу (Київ, 18 березня 2021 року)

РОЗУМІННЯ МАСКУЛІННОСТІ ТА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 березня 2021 року)

Сучасний стан і перспективи розвитку юридичної освіти в Україні в умовах європейської інтеграції

Матеріали науково-теоретичної конференції (Київ, 22 квітня 2021 року)

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи

Збірник матеріалів XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 25 листопада 2021 року)

Інновації в криміналістиці та судовій експертизі

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2021 року)

Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права

Матеріали ХІ міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 23 квітня 2021 року)