Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17860
Title: Забезпечення Національною поліцією безпеки дорожнього руху: правові та організаційні аспекти
metadata.local.udk: 342.922
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
Authors: Варивода, Василь Іванович
Євдокимов, Дмитро Андрійович
Сюравчик, Валерій Григорович
Жук, Олена Миколаївна
Риндюк, Інна Іванівна
Issue Date: 2019
Abstract: У методичних рекомендаціях розглянуто філософські, правові та організаційні аспекти забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, а також зарубіжний досвід діяльності підрозділів Національної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Надано поняття та ознаки безпеки дорожнього руху; роль Національної поліції в її забезпеченні; поняття, ознаки та класифікація дорожньо-транспортних пригод; першочергові дії патрульного на місці дорожньо-транспортної пригоди тощо.
Description: Забезпечення Національною поліцією безпеки дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: метод. рек. / В.І. Варивода, Д.А. Євдокимов, В.Г. Сюравчик, О.М. Жук; І.І. Риндюк. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. 110 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17860
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем превентивної діяльності та запобігання корупції ННІ № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безп дор руху_ метод 2019_ Правка 2020.12 груд.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.