Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16940
Titre: ПРОЦЕДУРА ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Auteur(s): Кузнєцов, Михайло Валентинович
Кобець, Микола Вікторович
Date de publication: 19-fév-2020
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16940
Collection(s) :Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
матеріали ОРД круглий стіл_РЕД (1)_p090-093.pdf239.71 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.