Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16938
Titre: ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУЛІГАНСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З БЛОКУВАННЯМ РОБОТИ (ДІЯЛЬНОСТІ) ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Auteur(s): Зарубей, Вікторія Володимирівна
Рабчун, Вадим Володимирович
Date de publication: 19-fév-2020
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16938
Collection(s) :Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
матеріали ОРД круглий стіл_РЕД (1)_p082-085.pdf242.19 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.