Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1599
Titre: Особливості спілкування патрульних поліції з учасниками масових акцій в конфліктних ситуаціях.
metadata.local.udk: 351.754.5 +159
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Науково-дослідна лабораторія з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ № 2
Auteur(s): Клачко, Володимир Миколайович
Костюк, Володимир Леонідович
Литвин, Вікторія Вікторівна
Федоровська, Наталія Володимирівна
Date de publication: 2016
Résumé: В методичних рекомендаціях розкрито основні компоненти спілкування патрульних поліції з громадянами, загальні характеристики конфліктів в діяльності поліцейського та етику його спілкування. Розглянуто тактику вирішення конфліктних ситуацій з учасниками масових акцій, а саме спілкування з учасниками масових акцій та дії поліцейського при вирішенні конфліктних ситуацій з ними.
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1599
Collection(s) :Матеріали наукової лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ № 3

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Spilkuvaniy patrul policii z uchasnuk masovuh akciu_ NL Kostuk_ metod_ 2017.03.21 (1).pdf996.67 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.