Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15151
Title: Міжнародні стандарти щодо захисту прав учасників кримінального провадження.International standards for the protection of the rights of participants in criminal proceedings.
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
metadata.local.department: Праці Науково-дослідної лабораторії з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ №2
Authors: Климчук, Михайло Павлович
Klimchuk, M.
Keywords: міжнародні правові стандарти;міжнародне право;кримінальне провадження;забезпечення прав;судове провадження;судовий розгляд;попередження злочинності;international legal standards;international law;criminal proceedings;protection of rights;,legal proceedings;litigation;crime prevention
Issue Date: 2018
Abstract: Статтю присвячено аналізу міжнародних правових стандартів забезпечення прав учасників кримінального провадження, визначенню їх правової природи та значення. Автором досліджується питання класифікації міжнародних стандартів за різними критеріями з метою забезпечення більш ефективного, швидкого й правильного використання їх під час здійснення гармонізації національного законодавства у сфері захисту прав і свобод учасників кримінального провадження.The article is devoted to the analysis of international legal standards for ensuring the rights of participants in criminal proceedings, the definition of their legal nature and significance. The author examines the issues of classification of international standards by different criteria in order to ensure more efficient, rapid and correct application of them in the process of harmonization of national legislation in the field of protection of the rights and freedoms of participants in criminal proceedings.
Description: Міжнародні стандарти щодо захисту прав учасників кримінального провадження [Текст] :мат. конф. / [М. П. Климчук]. – Ч. :Черк. інст. пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 2018. – С. 28-29.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15151
Appears in Collections:Праці Науково-дослідної лабораторії з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародні станд (Климчук).pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.