Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14518
Title: Фізична підготовка працівників Національної поліції України.Physical training of employees of the National Police of Ukrain
metadata.local.udk: 351.74(477):796.015.132](075)
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.special: Фізична культура і спорт
metadata.local.department: Кафедра спеціальної фізичної підготовки НАВС
Other Titles: Физическая подготовка работников Национальной полиции Украины
Authors: Бондаренко, Валентин Володимирович
Bondarenko, Valentyn
Дідковський, Володимир Антонович
Dіdkovskyі, Volodymyr
Кузенков, Олександр Васильович
Kuzenkov, Oleksandr
Keywords: поліцейський;фізична підготовка;Національна поліція України;службова підготовка;тактика самозахисту;методика навчання;policeman;physical training;The National Police of Ukraine;service training;tactics of self-defense;training method
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: У навчальному посібнику узагальнено та подано вимоги чинних нормативних документів, що регламентують організацію фізичної підготовки працівників Національної поліції України. У доступній формі надано матеріал, який стане в нагоді під час навчальних і самостійних занять, спрямованих на розвиток фізичних якостей, формування спеціальних умінь і навичок, що забезпечують якісне виконання службових завдань, пов’язаних із застосуванням заходів фізичного впливу в умовах силового протиборства з озброєними та неозброєними правопорушниками. Видання призначене для здобувачів закладів вищої освіти МВС України, слухачів курсу первинної професійної підготовки поліцейських, науково-педагогічних, педагогічних працівників та інспекторів відділів професійного навчання підрозділів Національної поліції України.
Description: Фізична підготовка працівників Національної поліції України [Текст] : навч. посіб. / В. А. Дідковський, В. В. Бондаренко, О. В.Кузенков. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П. 2019. – 98 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14518
Appears in Collections:Підручники. Посібники.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізична підготовка.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.