Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14345
Title: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.department: Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
Authors: Юрченко-Шеховцова, Тетяна Іванівна
Yurchenko-Shekhovtsova, T.
Keywords: правосвідомість;політико-правова свідомість;правова психологія;філософія права;соціологічна наука;теорія держави та права;legal sense;political and legal sense;legal psychology;philosophy of law;sociological science;theory of the state and law
Issue Date: Mar-2016
Abstract: У статті проаналізовано проблеми правосвідомості особистості в юридично-психологічному вимірі. Здійснено спробу охарактеризувати структурні компоненти правосвідомості як наукового феномена. Акцентовано увагу на різних підходах до змістової сутності поняття правосвідомості в окремих наукових галузях знання, у тому числі з позиції правової психології. Доведено, що наявні результати досліджень у предметному полі правової психології не дають змоги в повному обсязі визначити основні чинники формування правосвідомості особистості. The analysis of personality’s legal sense problem is presented in the article. The attempt to characterize the structural components of legal sense as scientific phenomenon was made by author. The attention is paid to different approaches to meaningful essence of legal sense understanding in certain branches of knowledge including the legal psychology position. It is proved that existing research results in the subject field of legal sense don’t allow in full to determine the main factors of personality’s legal sense formation.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14345
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН НАВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015 р., Херсон, Юрченко.pdf198.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.