Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14344
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЮрченко-Шеховцова, Тетяна Іванівна-
dc.contributor.authorYurchenko-Shekhovtsova, T.-
dc.date.accessioned2019-07-02T11:06:46Z-
dc.date.available2019-07-02T11:06:46Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14344-
dc.description.abstract. У статті проаналізовано теоретичні аспекти проблеми формування правосвідомості особистості. Визначені фактори, які впливають на формування правосвідомості особистості. Підкреслено, що правосвідомість виступає як один з елементів соціальних відносин та є основною ланкою суб’єктивних та об’єктивних форм взаємодії особистості, суспільства, держави. Правова поведінка особистості залежить від рівня правосвідомості особистості. Розвинута правосвідомість виступає стабілізуючим фактором, який сприяє вдосконаленню суспільства. Звернено увагу на те, що правосвідомість особистості (індивідуальна правосвідомість) виступає одним із найважливіших компонентів, які створюють правове поле держави. Обґрунтовано важливість вивчення психологічних механізмів правосвідомості особистості, які забезпечують засвоєння та функціонування соціальних та правових норм поведінки людини. The article is devoted to importance and relevance of the problem of the personality formation as a subject of legal consciousness. The article presents a theoretical analysis of some aspects of the legal consciousness formation of the individual. The psychological aspect of the sense of justice suggests the consideration of its emergence, development and improvement through internal psychological activity is the result of the influence of subjective and objective factors. The concept of individual legal consciousness, levels of its development and factors that influence directly on its formation are considered. The interdependence of the level of the formation of a person's legal consciousness and the state of the criminal situation in the country is defined. Based on the analysis of the statistical data of the State Statistics Service of Ukraine, concerning the identified crimes, the interrelation of objective and subjective determinants of the individual legal consciousness formation of a person and its dependence on public legal consciousness are determined.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectправосвідомістьuk_UA
dc.subjectсоціальна нормаuk_UA
dc.subjectособистістьuk_UA
dc.subjectіндивідuk_UA
dc.subjectсуб’єктuk_UA
dc.subjectіндивідуальна правосвідомістьuk_UA
dc.subjectрівень правосвідомостіuk_UA
dc.subjectкриміногенна ситуаціяuk_UA
dc.subjectвиявлені злочиниuk_UA
dc.subjectlegal consciousnessuk_UA
dc.subjectsocial normuk_UA
dc.subjectpersonalityuk_UA
dc.subjectindividualuk_UA
dc.subjectsubjectuk_UA
dc.subjectindividual legal consiousnessuk_UA
dc.subjectlevel of legal consciousnessuk_UA
dc.subjectcriminal situationuk_UA
dc.subjectidentified crimesuk_UA
dc.titleПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ CONSCIOUSNESS OF THE PERSONALITY: THEORETICAL ANALYSISuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.uk_UA
local.departmentНаукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справuk_UA
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН НАВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017 р., Київ ПЧ, Юрченко.pdf323.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.