Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14342
Title: ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУЧАСНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ІЗ РІЗНОЮ ВИСЛУГОЮ РОКІВ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ PECULIARITIES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL COMPONENTS OF THE SENSE OF JASTICE OF MODERN POLICEMEN WITH DIFFERENT SENIORITYIN LAW ENFORCEMENT ACENCIES
metadata.local.udk: 351.741:159.923
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.department: Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
Authors: Юрченко-Шеховцова, Тетяна Іванівна
Yurchenko-Shekhovtsova, Tatjana
Keywords: правосвідомість;поліцейський;стаж роботи в правоохоронних органах;професійні знання;sense of justice;policeman;length of service in law enforcement agencies;professional knowledge
Issue Date: Nov-2018
Abstract: У статті на основі проведеного емпіричного дослідження представлено аналіз диференціації окремих компонентів правосвідомості поліцейських. Автором виявлено статистично значимий зв'язок між розвитком когнітивного складника правосвідомості поліцейських, їх прагненням до подальшого вдосконалення своїх здібностей і до активних дій заради професійного обов'язку як усвідомленої необхідності та стажем їх служби в правоохоронних органах.In the article, based on the empirical study, an analysis is given of the differentiation of the individual components of the police's sense of justice. The author reveals a statistically significant relationship between the development of the cognitive component of the police's sense of justice, their desire to further improve their abilities, to act actively for the sake of professional duty as a conscious necessity, depending on the length of their service in law enforcement agencies.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14342
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН НАВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018 р., Херсон, Юрченко.pdf216.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.