Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14335
Title: Домедична допомога.First aid
metadata.local.udk: 614.8
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: кафедра криміналістики та судової медицини; навчально-тренувальне відділення домедичної підготовки Київського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Національної академії внутрішніх справ м. Київ
Authors: Самодін, Артем Володимирович
Samodin, Artem
Чуприна, Олена Віталіївна
Chuprina, Olena
Жилін, Тарас Петрович
Zhilin, Taras
Чорний, Микола Васильович
Chorniy, Mikola
Нарусевич, Олександр Станіславович
Narusevich, Oleksandr
Несен, Ольга Олександрівна
Nesen, Olga
Нагайник, Тарас Григорович
Nagaynik, Taras
Keywords: домедична допомога;Національна поліція;співробітник поліції;клінічні протоколи медичної допомоги;first aid;National Police;police officer;clinical protocol of medical care
Issue Date: 2018
Abstract: Домедична підготовка є складовою професійної підготовки сучасних поліцейських. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», перед ними стоїть низка завдань, зокрема щодо надання послуг із допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги, що обов’язково передбачає надання домедичної допомоги тим, хто її потребує. З метою впровадження в Україні міжнародних стандартів надання невідкладної медичної допомоги серед немедичних працівників, професійні обов’язки яких пов’язані з наданням домедичної допомоги, наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти» від 29 березня 2017 року № 346 було затверджено навчально-тренувальні програми трьох рівнів. Так, перший рівень – «Основи підтримки життя» (8 год) – має на меті підготовку немедичних працівників, професійна діяльність яких не пов’язана з ризиком отримання травматичних ушкоджень, отруєнь (наприклад, офісні працівники, працівники сфери послуг, викладачі). Другий рівень – «Перший на місці події» (48 год) – передбачає підготовку осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу постраждалим у невідкладному стані, проте не мають медичної освіти (до цієї категорії належать і правоохоронці). Третій рівень – «Професійна підтримка життя» (120 год) – розрахований на водіїв спеціального санітарного автотранспорту. First aid is part of the training of modern police officers. In accordance with the Law of Ukraine "On National Police", a number of tasks are faced by them, in particular, regarding the provision of services for the assistance of persons who, for personal, economic, social reasons or as a result of emergencies, need such assistance, which necessarily involves provision of medical assistance to persons, who needs it. In order to implement in Ukraine international standards for the provision of emergency medical care among non-medical workers whose professional duties are related to the provision of medical assistance, by the order of the Ministry of Health of Ukraine "On the improvement of training for the provision of medical assistance to persons without medical education "March 29, 2017, No. 346 approved the training programs of three levels. Thus, the first level - "Fundamentals of Life Support" (8 hours) - is aimed at training non-medical workers whose professional activities are not related to the risk of traumatic injury, poisoning (eg, office workers, service workers, teachers). The second level - "The first on the scene" (48 hours) - involves the preparation of persons obliged to provide emergency medical assistance to the victims in an emergency, but do not have medical education (this category also includes law enforcement officers). The third level - "Professional Life Support" (120 hours) is designed for drivers of special sanitary vehicles.
Description: Домедична допомога / [А.В. Самодін, О.В. Чуприна, Т.П. Жилін та ін.]. –К. - : НАВС, 2018. – 226 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14335
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Домедична допомога підручник_30_2 пдф.pdf9.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.