Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14052
Title: Інформаційне суспільство та право в інформаційному суспільстві з позиції філософії права.Information Society and Law in the Information Society from the Perspective of Philosophy of Law
metadata.local.udk: [316.32:004]:340.12
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Кравець, В. М.
Kravets, V.
Павлишин, О. В.
Pavlyshyn, O.
Issue Date: 2018
Abstract: Проблеми інформації та інформаційного суспільства цікавлять наукову спільноту вже понад півстоліття. Почали розробляти відповідну проблематику інженери, продовжили дослідження військові, інтенсивно займалися розробкою цієї теми фахівці з природничих наук, а пізніше – і вчені-гуманітарії, зокрема, юристи. Важливим напрямом наукового пошуку стало дослідження інформаційного права в межах теорії держави і права в 1970-х роках. Одним із перших в СРСР застосував інформаційний підхід в кримінології науковий редактор рецензованої монографії академік Михайло Костицький. Так, у 1978 році він захистив з цієї проблеми кандидатську дисертацію, а 1980 року опублікував монографію, присвячену розвʼязанню цієї складної проблеми.
Description: Рец. на кн.: Кушакова-Костицька Н. В. Право на інформацію в інформаційну епоху (порівняльне дослідження) : монографія / за наук. ред. М. В. Костицького. – Київ : Логос, 2018. – 302 с. Review of the book: Kushakova-Kostytska N. The right to information in the information age (comparative study) : monograph / for sciences edit M. Kostytskyi. – Kyiv : Lohos, 2018. – 302 p.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14052
Appears in Collections:Наукове життя

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФтМПП1_2-2018_p259-261.pdf556.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.