Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14020
Title: Філософія юридичного позитивізму у кримінальному праві та кримінології (з історії політичної і правової думки)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: позитивізм;соціологія;злочин;злочинність;антропологічна школа;особистість;кримінальне право;покарання;кримінологія;соціальні фактори
Issue Date: 2019
Abstract: Розглядаються напрями позитивної школи кримінального права і кримінології, а саме: кримінально-антропологічний, кримінально-соціологічний, соціолого-біологічний. Пропонується визнати методологічною базою соціально-філософського дослідження злочинності синтетичний підхід, що базується на поєднанні різних методологій і дає змогу розглядати всі відомі фактори злочинності у взаємозв’язку і взаємодії.
Description: Тимошенко В.І. Філософія юридичного позитивізму у кримінальному праві та кримінології (з історії політичної і правової думки) // Бюлетень Мінюсту України. – 2019. – №3 (березень). – С.32-39.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14020
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тимошенко фiлософия юридичного позитивiзму.pdf632.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.