2019 рік Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні питання криміналістики

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 грудня 2019 року)

Зарубіжний досвід боротьби поліції зі злочинністю

Збірник наукових праць за матеріалами V Науково-практичної конференції курсантів і студентів (Київ, 5 грудня 2019 року)

Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі Частина 1

Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 грудня 2019 року)

Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі Частина 2

Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 грудня 2019 року)

Верховенство права як гарантія конституційного ладу

Матеріали засідання науково-практичного круглого столу (Україна, м. Київ, 5 грудня 2019 року)

APPLICATION OF ENGLISH LANGUAGE IN THE TEACHING OF CRIMINAL LEGAL DISCIPLINES

Матеріали міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 5 червня 2019 року)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СФЕРІ ПРЕВЕНЦІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та студентів інституту (Україна, м. Київ, 24-25 квітня 2019 року)

Актуальні питання вдосконалення діяльності Національної поліції України в сфері превенції та запобігання корупції

Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів та студентів інституту (Україна, м. Київ, 24-25 квітня 2019 року)

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ФАХІВЦІВ ІЗ ПРАВА

Матеріали ІХ Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 25 квітня 2019 року)

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Збірник тез Науково-практичного круглого столу присвяченого Дню Конституції України (м. Київ, 24 червня 2019 року)

Теорія та практика судово-експертної діяльності

Матеріали VIII міжвідом.наук.-практ. конф. (Київ, 27 листоп. 2019 р.)

Актуальні питання теорії та практики досудового розслідування кримінальних проступків

Матеріали міжвідомчого науково-практичного круглого столу (Київ, 14 листопада 2019 року)

УКРАЇНСЬКА МОВА В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Частина 1

Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 28 листопада 2019 року)

УКРАЇНСЬКА МОВА В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Частина 2

Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 28 листопада 2019 року)

Нагальні питання структурної перебудови економіки України та перспективи її подальшого розвитку

Збірник матеріалів і тез науково-теоретичної конференції (Київ, 08 лютого 2019 року)

ІХ-ті наукові читання, присвячені пам’яті академіка В.В. Копєйчикова

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ (м. Київ, 20 листопада 2019 року)

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУДОВОЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Матеріали VIII Міжвідомчої конференції (27 листопада 2019 року)

Національна юридична освіта й наука в європейському та євроатлантичному вимірах

Матеріали загальноакадемічної підсумкової науково-теоретичної конференції здобувачів вищої освіти (Київ, 17 травня 2019 року)

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Матеріали круглого столу (Київ, 22 березня 2019 року)

КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Матеріали міжвузівського науково-практичного круглого столу (Київ, 22 березня 2019 року

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Матеріали науково-методичного семінару (Київ, 25 лютого 2019 року)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Матеріали X Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 22 листопада 2019 року) Присвячено пам’яті професора П. П. Михайленка