Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13773
Title: 2. Соціокультурний простір інформаційної ери: взаємовплив природної та штучної мов.Sociocultural Culture of the Organization: Engaging in Nature and Science
metadata.local.udk: 130.2:81-2
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.special: 09.00.04 – філософська антропологія і філософія культури
metadata.local.department: Відділ підготовки навчально-наукових видань НАВС
Authors: Антіпова, Ольга Петрівна
Antipova, Olha
Keywords: філософія;культура;мова;інформаційна ера;інформація;природна мова;штучна мова;інформатизація;philosophy;culture;language;information age;information;natural language;artificial language;informatization;философия;культура;язык;информационная эра;информация;естественный язык;искусственный язык;информатизация
Issue Date: 1-Jun-2013
Abstract: 10. Монографія присвячена дослідженню трансформації лінгвокультурних практик під впливом глобалізаційних процесів культури інформаційної ери. Розкриваються особливості взаємовпливу природної та штучної мов, зокрема доводиться, що мова, з одного боку, є універсальним середовищем для культурних перетворень, наділена здатністю продукувати інформаційну культуру, а з іншого, – вона сама суттєво змінюється під впливом процесів, що відбуваються в інших соціальних практиках на певному етапі суспільного розвитку. Видання розраховане на професорсько-викладацький склад, молодих учених, здобувачів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться культур-філософськими проблемами становлення інформаційного суспільства.
Description: 1. Антіпова О. П. Соціокультурний простір інформаційної ери: взаємовплив природної та штучної мов : монографія / О. П. Антіпова. –Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013. – 179 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13773
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія остаточний варіант_pdf.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.