Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13694
Title: Використання елементів історичної уніформи в одностроях структурних підрозділів МВС
metadata.local.udk: 687.15
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Александров, М. Є.
Ващук, Н. Ф.
Дмитрук, В. А.
Keywords: однострій;Міністерство внутрішніх справ;борці за незалежність України;знаки розрізнення;мазепінка;одяг;униформа;Министерство внутренних дел;борцы за независимость Украины;знаки различия;мазепинка;одежда;uniform;Ministry of Interior Affairs;Ukrainian independent fighters;insignia;mazepinka;clothing
Issue Date: 2016
Abstract: У статі розглянуто питання використання елементів історичної уніформи, зокрема уніформи формувань борців за незалежність України у XX cm., в одностроях Національної поліції України та інших структурних підрозділів МВС. Простежено наслідування зовнішнього вигляду та крою історичного форменого одягу та знаків розрізнення в сучасних одностроях МВС. Зроблено висновки та наведено основні напрями концепції використання історичних одностроїв при проектуванні форменого одягу працівників МВС.В статье рассмотрены вопросы использования элементов исторической униформы, в том числе униформы борцов за независимость Украины в XX в, в униформе Национальной полиции Украины и других структурних подразделений МВД Украины. Прослежено наследования внешнего вида и покроя исторической форменной одежды и знаков различия в современной униформе МВД. Сделаны выводы, и представлены основные концепции использования исторической униформы при проектировании форменной одежды сотрудников МВД.This paper discusses the use of the elements of historical uniform of Ukrainian independent fighters in XX century in the uniform of National police of Ukraine and other departments of the Interior Ministry. It traces the inheritage of form and cutting of historical uniforms as well as insignia in modem uniforms of the Interior Ministry. The conclusions are drawn and the main directions of the concept of using historical uniforms in the design of uniforms of the Ministry of Intemor Affairs are presented
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13694
Appears in Collections:# 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ССТ 1.2016_p55-61.pdf5.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.