Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1286
Title: Актуальні проблеми протидії корупції: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід.Current Problems of Combating Corruption: Realities of Domestic and Foreign Experience
metadata.local.udk: 343.352
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Актуальные проблемы противодействия коррупции: отечественные реалии и зарубежный опыт
Authors: Боднар, Василь Євгенович
Bodnar, Vasul
Keywords: протидія; корупція; досвід;;зарубіжні країни; євроінтеграція;противодействие; коррупция; опыт;;зарубежные страны; евроинтеграция.;resistance; corruption;;experience; foreign countries; European integration.
Issue Date: 2015
Abstract: Розглянуто досвід деяких зарубіжних країн у сфері протидії корупції. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень кримінального законодавства України стосовно протидії цьому суспільно небезпечному явищу. Рассмотрен опыт некоторых зарубежных стран по противодействию коррупции. Сформулированы некоторые предложения по совершенствованию положений уголовного законодательства Украины относительно противодействия этому общественно опасному явлению.The article deals with the experience of foreign countries in combating corruption and formulates proposals to improve the criminal legislation of Ukraine to counteract this socially dangerous phenomenon.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1286
Appears in Collections:Міжнародний досвід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdfукр247.6 kBAdobe PDFView/Open
21 (1).pdfрос191.85 kBAdobe PDFView/Open
21 (2).pdfангл196.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.