Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/115
Title: Суб’єкти відносин безоплатної правової допомоги в Україні. Subjects of the Free Legal Aid’s Relations in Ukraine
metadata.local.udk: 34.023: 347.965:347.919.2
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Субъекты отношений бесплатной правовой помощи в Украине
Authors: Польська, Марія Олексіївна
Keywords: правова допомога; безоплатна правова допомога; первинна та вторинна безоплатна правова допомога;суб’єкти надання правової допомоги; адвокат; органи влади; центр із надання вторинної безоплатної правової допомоги;субъекты оказания правовой помощи; адвокат; органы власти; центр по предоставлению вторичной бесплатной правовой помощи;legal aid; free legal aid; primary and secondary legal aid; subjects who provide legal aid; a barrister
Issue Date: 2016
Abstract: Розкрито поняття суб’єктного складу правової допомоги та безоплатної правової допомоги. Охарактеризовано види безоплатної правової допомоги. Подано класифікацію суб’єктів, які мають право на отримання відповідного виду правової допомоги, а також тих, які можуть її надавати.Раскрыто понятие субъектного состава правовой помощи и бесплатной правовой помощи. Охарактеризованы виды бесплатной правовой помощи. Приведена классификация субъектов, имеющих право на получение соответствующего вида правовой помощи, а также тех, кто могут ее предоставить.правовая помощь; бесплатная правовая помощь; первичная и вторичная бесплатная правовая помощь
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/115
Appears in Collections:Теоретичні проблеми правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7 (1).pdfRus141.1 kBAdobe PDFView/Open
7.pdfUkr241.08 kBAdobe PDFView/Open
7 (2).pdfEng194.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.