Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/114
Title: Масовізація та комодифікація сучасної вітчизняної юридичної освіти як вияви глобалізаційних тенденційю Massification and Commodification of Modern Domestic Legal Education as Manifestations of Globalization Trends
metadata.local.udk: 340.12+37(378.1)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Массовизация и коммодификация современного отечественного юридического образования как проявления глобализационных тенденций
Authors: Гальонкіна, Юлія Сергіївна
Keywords: масовізація; комодифікація; якість; кількість;студенти; університет; освітній ценз.;массовизация; коммодификация; качество; количество;;университет; образовательный ценз.;mass character; quality; quantity;;students; university; educational qualification.
Issue Date: 2016
Abstract: Конкретизовано сучасні світові соціальні трансформації, що виявляються в усіх сферах соціального буття, а також у царині юридичної освіти, що має відповідати високим стандартам сучасної суспільної динаміки.Конкретизированы современные мировые социальные трансформации, проявляющиеся во всех сферах социального бытия, а также в сфере юридического образования, которая должна соответствовать высоким стандартам современной общественной динамики.The article is devoted to specification of world modern social transformations occurring in all areas of social life. Legal education is not an exception as it shall meet high standards of modern social dynamics. The article examines trends in the legal system of national education – massification and commodification as a product and result of globalization.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/114
Appears in Collections:Теоретичні проблеми правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6 (1).pdfRus149.34 kBAdobe PDFView/Open
6.pdfUkr253.99 kBAdobe PDFView/Open
6 (2).pdfEng206.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.