Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/113
Title: Компетенція місцевої публічної влади в Україні. The competence of local public authority in Ukraine
metadata.local.udk: 342.553(477)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Компетенция местной публичной власти в Украине
Authors: Калиновський, Б. В.
Keywords: компетенція місцевої публічної влади; місцевий орган виконавчої влади;;орган місцевого самоврядування; повноваження місцевих органів публічної влади.;компетенция местной публичной власти; местный орган исполнительной власти;;орган местного самоуправления; полномочия местных органов публичной власти;competence of local public authorities;;local executive authorities; local government; powers of local public authorities.
Issue Date: 2016
Abstract: З’ясовано поняття компетенції місцевої публічної влади, його характеристику. Виявлено проблеми нормативного забезпечення реалізації компетенції місцевої публічної влади й констатовано, що на цей час і місцеві державні адміністрації, і органи місцевого самоврядування, що реалізують місцеву публічну владу, роблять це в унормованому і визначеному державою порядку. Определено понятие компетенции местной публичной власти, его характеристика. Вявлены проблемы нормативного обеспечения реализации компетенции местной публичной власти и констатировано тот факт, что на данный момент и местные государственные администрации, и органы местного самоуправления, реализующие местную публичную власть, делают это в нормированном и определенном государством порядке. The article is devoted to clarifying the concept of the competence of local public authorities and its characteristics. The author identifies the problem regulatory support implementation of the competence of local public authorities.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/113
Appears in Collections:Теоретичні проблеми правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5 (1).pdfRus141.04 kBAdobe PDFView/Open
5.pdfUkr141.03 kBAdobe PDFView/Open
5 (2).pdfEng232.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.