Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/112
Title: Відмінності модерного та постмодерного праворозуміння в контексті семіотико-правового аналізу.Differences Between Modern and PostmodernUnderstanding of Law in Context of Semiotics of Law Analysis
metadata.local.udk: 340.12
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Отличия модерного и постмодерного правопонимания в контексте семиотико-правового анализа
Authors: Павлишин, Олег Володимирович
Keywords: семіотика права; філософія права;;праворозуміння; модернізм; постмодернізм; знакова система права.;семиотика права; философия права; правопонимание; модерн;;постмодерн; знаковая система права.;Semiotics of Law; Philosophy of Law; understanding of law;;modern; postmodern; sign system of law.
Issue Date: 2016
Abstract: Визначено евристичні можливості та інтегративний потенціал семіотики права як галузі досліджень та самостійної науки для семіотичного аналізу типів праворозуміння. Розкрито відмінності модерного та постмодерного праворозуміння в контексті семіотико-правового аналізу. Висвітлено характерні для них знакові конструкції, особливі засоби пізнання, а також специфічні способи осмислення світу права. Охарактеризовано значення семіотичного підходу для розв’язання теоретико-методологічних проблем філософії права та юриспруденції на сучасному етапі. Определены эвристические возможности и интегративный потенциал семиотики права как отрасли исследований и самостоятельной науки для компаративного анализа основных типов правопонимания. The heuristic capabilities and integrative potential of semiotics of law as a branch of researches and autonomous science for the comparative analysis of the main types ofunderstanding of law is determinedin the article.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/112
Appears in Collections:Теоретичні проблеми правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4 (1).pdfRus144.46 kBAdobe PDFView/Open
4.pdfUkr225.07 kBAdobe PDFView/Open
4 (2).pdfEng170.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.