Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/10952
Title: Психологічні аспекти ефективного управління інноваційним процесом в ОВС Psychological aspects of effective innovative process control in DIA.
metadata.local.udk: 159:351:741
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
metadata.local.special: 19.00.06 - юридична психологія
Authors: Волошина, Оксана Василівна
Voloshina, O.
Keywords: реформування;інновації;інноваційний процес;психологічний бар’єр;профілактика;подолання;готовність до інноваційної діяльності;управління інноваційним процесом;Reformation;innovations;innovative process;psychological barrier;prophylaxis;overcoming;readiness;is to innovative activity;innovative process control
Issue Date: 2010
Abstract: В статті розглянута проблема виникнення психологічних бар’єрів у відношенні до нововведень, проаналізовані основні стадії подолання психологічного бар’єру, обґрунтовані ефективні шляхи профілактики та подолання психологічних бар’єрів, узагальнені причини неефективності реформування ОВС.In the article the problem of psychological barriers toward innovations is considered, the basic stages of overcoming of psychological barrier are analysed, the effective ways of prophylaxis and overcoming of psychological barriers are grounded, reasons of unefficiency of reformation of OVS are generalized.
Description: Волошина О.В. Психологічні аспекти ефективного управління інноваційним процесом в ОВС / О. Волошина // Вісник Академії управління МВС. 2009. № 2. С. 152-163.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/10952
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН НАВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття інновацпроцес.pdf398.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.