Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1063
Titre: Кримінальне маніпулювання під час шахрайства.Criminal Manipulation During Fraud
metadata.local.udk: 159.9:343.53
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Autre(s) titre(s): Криминальное манипулирование при мошенничестве
Auteur(s): Булатов, Андрій Сергійович
Mots-clés: обман;маніпулювання;шахрайство;шахрайська операція;«мішені» маніпулювання;обман;манипулирование;мошенничество;мошенническая операция;«мишени» манипулирования;deception;manipulation;fraud;fraudulent operation;the manipulation target
Date de publication: 2015
Résumé: Представлено результати узагальнення досліджень із питань щодо психологічного впливу, обману й маніпулювання, зокрема кримінального маніпулювання. Розглянуто причини маніпуляцій, механізми, методи та прийоми здійснення маніпулювання, структуру шахрайських операцій. Вивчено особливості «мішеней» маніпулятивного впливу.
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1063
Collection(s) :Психологія оперативно-розшукової, слідчої та судової діяльності

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
18 (2).pdf163.21 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
18.pdf220.55 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
18 (1).pdf158.11 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.