Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1063
Título : Кримінальне маніпулювання під час шахрайства.Criminal Manipulation During Fraud
metadata.local.udk: 159.9:343.53
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Otros títulos : Криминальное манипулирование при мошенничестве
Autor : Булатов, Андрій Сергійович
Palabras clave : обман;маніпулювання;шахрайство;шахрайська операція;«мішені» маніпулювання;обман;манипулирование;мошенничество;мошенническая операция;«мишени» манипулирования;deception;manipulation;fraud;fraudulent operation;the manipulation target
Fecha de publicación : 2015
Resumen : Представлено результати узагальнення досліджень із питань щодо психологічного впливу, обману й маніпулювання, зокрема кримінального маніпулювання. Розглянуто причини маніпуляцій, механізми, методи та прийоми здійснення маніпулювання, структуру шахрайських операцій. Вивчено особливості «мішеней» маніпулятивного впливу.
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1063
Aparece en las colecciones: Психологія оперативно-розшукової, слідчої та судової діяльності

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
18 (2).pdf163.21 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
18.pdf220.55 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
18 (1).pdf158.11 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.